ZAJÍMAVOSTI

AUJESZKYHO CHOROBA
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY FCI: Pokyny pro různé disciplíny soutěží jednotlivých psů: Hledání, stopování, přivolání a vedení
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY FCI: Pravidla pro organizování soutěží a posuzování Evropského poháru honičů (solo a smečky)
ZKUŠEBNÍ ŘÁDY FCI: EVROPSKÝ POHÁR '93 pravidla soutěže pro smečky honičů
PSINEC PODLE G. PHOEBA
TAN HONIČŮ
FRANCOUZŠTÍ HONICI
MÉNĚ ZNÁMÁ LOVECKÁ PLEMENA (PPČ 3/2010)
MALÝ MODRÝ GASKOŇKÝ HONIČ (PPČ 7/2009)
VYDRAŘ (PPČ 10/2009)
JAK DÁL V CHOVU PSŮ?
HONIČI: HISTORIE A SOUČASNOST (Svět myslivosti 1/2010)


Jednotlivé články jsou uloženy ve formátu .pdf
Pokud je nemůžete otevřít použijte následující odkaz pro stažení programu Acrobat reader: Adobe Acrobat Reader Download
Po instalaci programu zkuste články znovu otevřít.