MALÝ HRUBOSRSTÝ VENDÉESKÝ BASET
(Petit Basset Griffon Vendéen)

VELKÝ HRUBOSRSTÝ VENDÉESKÝ BASET
(Grand Basset Griffon Vendéen)

Tito baseti pochází z rozvětvené rodiny vendéeských honičů, jejíž původ sahá k nejslavnějším liniím Bílých královských honičů, Šedých honičů Sv. Ludvíka, Griffonů z Bresse a též Plavých bretaňských honičů. Ti všichni se podíleli na vytvoření dynastie,,Vendéenů", do které dnes patří: Malý hrubosrstý vendéeský baset, velký hrubosrstý vendéeský baset, vendéeský hrubosrstý briquett a velký hrubosrstý vendéeský honič.
Původ hrubosrstých vendéeských basetů je velmi starobylý. Vikomt le Coulteulx de Canteleu ve svém díle nazvaném ,,Plemena francouzských honičů XIX. století" uvádí, že se ve Vendée uchovali a dosud, i když v menším počtu chovají, velmi krásní baseti. Jsou středně velcí, mají rovné, ale krátké nohy, tvrdou srst s hedvábnou podsadou. Barvu mají bílou s šedými nebo žlutými plotnami, jsou dobře stavění a nepříliš dlouzí. Tito baseti jsou obdivuhodně vytrvalí. I přes svoji nízkou stavbu těla dokáží lovit svého zajíce 2-3 hodiny, a přitom jsou vždy v čele smečky, i když jsou ve smečce i velcí psi. V 50tých letech XIX. století napsal pan le Gayeur, kronikář,,Loveckých sešitů", že ve Vendée již dlouho existují tři varianty hrubosrstých honičů. Jedna z nich vznikla mutací z velkých parforsních psů a je nazývána,,Mitors". Má velmi hezkou, doslova,,dekorativní" hlavu a tělo protáhlé. Je to vášnivý lovec, specialista na králíky, ale na zajíce je poněkud pomalý. Ve smečce se drží lépe než Briquet a je pevnější na stopě. Jeho výška nepřesahuje 38 cm. Je velmi pravděpodobné, že už tehdy existovaly dvě varianty vendéeských basetů.
Už v roce 1890 byl ve Francii založen,,Klub francouzských basetů", který sdružoval příznivce různých typů basetů. Jeho předsedou se stal vikomt d' Elva, který se věnoval lovu s vendéeskými basety. V roce 1907 byl jmenován čestným předsedou samostatného klubu Vendéeských hrubosrstých honičů, který založil Paul Dezamy. Ten byl příslušníkem slavné rodiny z La Chaize Ie Vicomte, zabývající se lovy štvaním. V následujícím období byl rozvoj hrubosrstých vendéských basetů úzce svázán se jménem této rodiny. Dlouho se nerozlišovaly obě varianty těchto malých honičů, neboť existovaly jen rozdíly ve výšce, avšak jejich povaha, plná temperamentu a lovecké vášně, jim byla společná. Až po II. světové válce vyvolal Abel Dezamy, nástupce Paula Dezamy, polemiku, která vyústila ve vytvoření dvou standardů, zvlášť pro každý ráz. Díky následné selekci se pak začal vytvářet rozdíl mezi oběma typy a dnes má každý z nich svoje osobité znaky. Zjednodu¬šeně lze říci, že malý hrubosrstý vendéeský baset je zmenšeninou vendéeského hrubosrstého briqueta a velký hrubosrstý vendéeský baset nese znaky velkého hrubosrstého vendéeského honiče. Rozdíly, kromě kohoutkové výšky, lze zaznamenat především na hlavě, v tělesném rámci a v délce osrstění - praporců. Hlava malého baseta je celkově kratší, zvláště v nosní partii, stop je o něco výraznější a nosní hřbet vždy rovný. Ucho je kratší, než u velkého baseta. Kratší je i tělesný rámec a též praporce, rámující tělo. Jeho větší bratr je ve svém rámci nepatrně delší, delší je i jeho čenichová partie, která bývá klenutá. Větší je též ucho a praporce. Celkově působí malý baset kompaktněji.
Co se týká pracovních vloh a povahy jsou u obou srovnatelné. V případě malých basetů je uznávána jejich specializace na lov králíků, u velkých pak na lov zajíců. Obě varianty jsou však stejně vhodné i k použití pro pěší lov se střelnou zbraní na další druhy srstnaté zvěře / lišku, srnčí, či divočáka/. Plně platí to, co o vendéeských basetech řekl pan de Kermadec: ,,Jsou nejlepšími spolupracovníky nenáročného lovce, bez ohledu na to, kde a co loví“. Vendéští baseti jsou pohybliví, živí a neúnavní, dobře ovladatelní a vhodní k tvoření malých smeček. Jsou také velmi odolní, což je dobrou garancí pro eventuelní zájemce. Jsou dostatečně hlasití a mají výrazný hlas. Jejich výborný nos a schopnost držet stopu je rovněž předurčuje k dosledům zraněné vysoké zvěře.


Velký hruborsrstý vendéeský baset >>> STANDARD FCI <<<
Malý hruborsrstý vendéeský baset >>> STANDARD FCI <<<