O NÁS

Spolek francouzských smečkových honičů vznikl jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 sb. ze dne 27. března 1990 registrací MVČR dne 23. 7. 2009 pod č.j. VS/1-1/76321/09-R. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 22840745.
Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. listopadu 2015 byl proveden zápis změny do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce číslo 5050 s názvem Spolek francouzských smečkových honičů, z.s. se sídlem 391 65 Hodonice, č.p. 47.
Spolek francouzských smečkových honičů, z.s. není chovatelským klubem, ale svou činností usiluje o zachování původních specifických vrozených vlastností smečkových honičů, jejich původního pracovního typu a loveckých schopností, především schopnosti pracovat ve smečce, zachování správné funkční tělesné stavby v souladu s plemenným standardem a udržení geneticky zdravé populace těchto psů.
Spolek navazuje, udržuje a rozvíjí styky a spolupráci s organizacemi či kluby zabývajícími se chovem a použitím smečkových honičů v zemi jejich původu, eventuálně i v dalších státech.
Za účelem propagace smečkových honičů na veřejnosti a informovanosti vlastních členů provozuje Spolek vlastní webové stránky. V případě zájmu členů a dostatku finančních prostředků, vydává tištěné periodikum. Za obsah webových stránek je odpovědný předseda spolku.

Členství ve spolku není podmíněno členstvím v jakémkoliv chovatelském klubu, či v mysliveckých organizacích.