AKCE A UDÁLOSTI

NATUTA VIVA 2018
PODROBNOSTI: ZDE

PROHLÁŠENÍ GDPR
Prohlášení správce osobních údajů o ochraně osobních údajů: ZDE

SFSH uspořádal dne 28. října 2017 T.A.N. - test vrozrných vloh
PODROBNOSTI: ZDEDne 28. října 2017 pořádá SFSH test ověření loveckých vloh honičů T.A.N.
POZVÁNKA: ZDE
PROPOZICE: ZDE
TAN HONIČŮ: ZDE


Dne 2. července 2017 se uskutečnila členská schůze a přátelské setkání SFSH
Zpráva o činnosti SFSH: ZDE
Usnesení členské schůze SFSH: ZDE
Návrhy ke změnám zákona o myslivosti: ZDE


Dne 2. července 2017 se koná členská schůze SFSH.
POZVÁNKA: ZDE

SFSH uspořádal dne 18. září T.A.N. - test vrozených vloh.
PODROBNOSTI: ZDESFSH se dne 4. září zúčastnil Dne přírody a myslivosti na hradě Křivoklát.
PODROBNOSTI: ZDE
FOTOGRAFIE: ZDE


Dne 18. září 2016 pořádá SFSH ověření loveckých vloh honičů.
POZVÁNKA: ZDE
PROPOZICE: ZDE
TAN HONIČŮ ZDE


Dne 23. července 2016 se uskutečnila členská schůze a přátelské setkání SFSH.
Usnesení členské schůze: ZDE
Zpráva o činnosti SFSH: ZDEDne 28. října 2015 se uskutečnila členská schůze SFSH.
Na této schůzi byly schváleny nové stanovy Spolku a změna názvu spolku na Spolek francouzských smečkových honičů z. s. se sídlem 391 65 Hodonice, č.p. 47. Dále bylo schváleno, že výkonným a statutárním orgánem Spolku je předseda. Ten zastupuje spolek ve všech záležitostech samostatně. Předsedou Spolku francouzských smečkových honičů z. s. byl zvolen Slavomír Hanáček, bytem Na Libuši 700, 391 65 Bechyně.
Zápis ze schvalovací členské schůze: ZDE
Usanesení o registraci spolku: ZDEDne 21. března 2015 se Spolek francouzských smečkových honičů stal jako právnická osoba kolektivním členem Klubu Svatého Eustacha, z.s.

Dne 24. dubna 2014 se uskutečnila členská schůze a přátelské setkání SFSH v Krhanicích
Zpráva o činnosti SFSH: ZDE
Usnesení členské schůze: ZDE
Revizní zpráva: ZDE
Žádost o vytvoření pobočného spolku KCHH: ZDE
ÚČASTNÍCI SCHŮZE  spolku francouzských smečkových honičů 2014


Návrh soutěžních řádů pro honiče:
TAN honičů: ZDE
Barvářská soutěž honičů: ZDE
Lesní soutěž honičů: ZDE
Všestranná soutěž honičů: ZDE
Individuální soutěž honičů: ZDE
Dne 6. července 2013 se uskutečnila členská schůze a přátelské setkání SFSH v Krhanicích.
Usnesení členské schůze
Zpráva o činnosti SFSH
Revizní zpráva o činnosti SFSH

ÚČASTNÍCI SCHŮZE  spolku francouzských smečkových honičů 2013
Účastníci schůze
ÚČASTNÍCI SCHŮZE  spolku francouzských smečkových honičů 2013
a jejich psi


17.9.2012 Žádost o umožnění pořádání zkoušek pro honiče podle mezinárodních zkušebních řadů pod záštitou Kynologické jednoty ČR Brno.: ZDE

20.5.2012 Žádost o členství v KJČR Brno: ZDE


Dne 7. července 2012 se uskutečnila členská schůze a přátelské setkání SFSH v Králově Dvoře. Na této schůzi bylo přijato usnesení, které stanovilo směr, kterým se bude SFSH ubírat.
Usnesení členské schůze
Zpráva o činnosti SFSH

ÚČASTNÍCI SCHŮZE
ÚČASTNÍCI SCHŮZE 2012

Jednotlivé články jsou uloženy ve formátu .pdf
Pokud je nemůžete otevřít použijte následující odkaz pro stažení programu Acrobat reader: Adobe Acrobat Reader Download
Po instalaci programu zkuste články znovu otevřít.